Chính Sách Bảo Mật

What if it’s True cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và minh bạch về cách chúng tôi sử dụng thông tin, trong mọi tương tác giữa bạn với chúng tôi.

Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân của bạn đúng theo trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi được yêu cầu cung cấp cho bạn những thông tin trong Cam Kết Bảo Mật này theo quy định hiện hành, bao gồm:

* Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung (GDPR) của Liên minh Châu Âu 2016/679 và Luật Bảo Vệ Dữ Liệu (DPA) năm 2019

Việc xử lý thông tin cá nhân của bạn được tiến hành bởi What if it's True. What if it's True là một chương trình của tổ chức phi lợi nhuận For You Marketing, LLC. và được thiết kế để chia sẻ niềm hy vọng với giới trẻ toàn cầu.

Khi sử dụng đại từ "chúng tôi", chúng tôi đang đề cập đến What if it's True.

For You Marketing, LLC. được đăng ký tại địa chỉ 600 SW 3rd Street Pompano Beach, FL 33060.

Thông báo về quyền riêng tư này cho bạn biết cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn có thắc mắc về Cam Kết Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Email: [email protected]

Thông tin cá nhân là gì?

Với mục đích của Cam Kết Bảo Mật này, thông tin cá nhân bao gồm những thông tin liên quan đến bạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, email, sở thích cá nhân và mối quan tâm của bạn (bao gồm quan điểm tôn giáo), và các thông tin khác mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi thu thập những gì từ thông tin cá nhân?

Tổ chức của chúng tôi thu thập dữ liệu sau đây:

...khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi.

Bạn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi mà không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm địa chỉ email.

...khi bạn trực tiếp cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi

Khi bạn nhắn tin hoặc tương tác với chúng tôi qua trang này hoặc các trang khác liên quan đến What if it's True, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email hoặc những thông tin khác mà bạn cung cấp. Chẳng hạn, điều này có thể xảy ra khi bạn...

...sử dụng các biểu mẫu liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi;

...đăng ký một trong các dịch vụ (email) của chúng tôi;

...gởi phản hồi cho chúng tôi;

...khiếu nại;

...trao đổi với một đại diện của What if it’s True;

... khi bạn gián tiếp cung cấp thông tin như trong các ví dụ dưới đây.

Khi bạn tương tác với chúng tôi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook (Messenger), WhatsApp, Twitter, Instagram hoặc LinkedIn, chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin cá nhân về bạn. Thông tin chúng tôi thu thập sẽ phụ thuộc vào các tùy chọn về quyền riêng tư mà bạn cài đặt trên mỗi nền tảng và chính sách quyền riêng tư của mỗi nền tảng. Để thay đổi cài đặt trên các nền tảng này, vui lòng tham khảo cam kết bảo mật của họ.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về những truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi, như các trang mà bạn truy cập và hoạt động của bạn trên trang, bằng cách sử dụng cookie. Vui lòng kiểm tra phần Cookie trong Cam Kết Bảo Mật này để biết thêm thông tin.

Nếu bạn dưới độ tuổi đồng ý?

Nếu bạn dưới độ tuổi đồng ý theo quy định ở đất nước bạn đang sinh sống, bạn cần phải có sự cho phép của cha mẹ/ người bảo hộ trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào với chúng tôi.

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Khi bạn tương tác với chúng tôi qua điện thoại, thư từ, liên hệ trực tiếp hoặc qua các nền tảng trực tuyến, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn (được gọi là "thông tin cá nhân" trong Cam Kết Bảo Mật này). Điều này bao gồm tên, địa chỉ, email, số điện thoại, ngày sinh, chức danh công việc và các thông tin về học vấn và nghề nghiệp của bạn, lý do bạn quan tâm đến What if it’s True, và những thông tin khác liên quan đến bạn mà bạn quyết định cung cấp với chúng tôi.

Luật bảo vệ dữ liệu thừa nhận một số loại thông tin cá nhân là dạng thông tin nhạy cảm. Điều này được gọi là thông tin cá nhân "nhạy cảm" hay "đặc biệt", bao gồm thông tin tiết lộ về chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tín ngưỡng hoặc quan điểm lý luận, quan điểm chính trị, tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu di truyền và sinh trắc học, những thông tin liên quan đến sức khỏe, đời sống tình dục và khuynh hướng tình dục của một người.

Nếu bạn quyết định chia sẻ thông tin nhạy cảm với chúng tôi, điều này đồng nghĩa bạn đã đồng ý với việc chúng tôi thu thập thông tin đó. Thông tin cá nhân nhạy cảm sẽ không được sử dụng hay chia sẻ theo bất kỳ cách nào mà không được nêu cụ thể trong những mục bên dưới.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào và tại sao?

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

Mục đích chủ yếu của việc thu thập thông tin cá nhân để chúng tôi có thể phản hồi với bạn khi bạn gửi thông tin cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ liên hệ bạn theo đúng mục đích mà chúng tôi đã trình bày rõ trên biểu mẫu liên hệ.

... Nếu bạn đăng ký, bạn sẽ nhận email từ chúng tôi theo đợt.

... Nếu bạn đăng ký để trò chuyện với ai đó, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để phục vụ cho cuộc trò chuyện.

Nếu bạn gửi phản hồi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để cải thiện trang web và các dịch vụ của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập qua việc sử dụng Cookies, vui lòng xem những mục về Cookies ở bên dưới.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai?

Chúng tôi sẽ không bán hay chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba nào khác nhằm phục vụ cho mục đích riêng của họ.

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu của bạn cho các mục đích sau:

Các nhà cung cấp thuộc bên thứ ba: Chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu hoặc các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Những nhà cung cấp này sẽ chỉ hoạt động dưới sự hướng dẫn của chúng tôi.

Dữ liệu tên và email được thu thập qua việc sử dụng một biểu mẫu trên trang WordPress.

Nếu biểu mẫu ghi rõ rằng bạn đang đăng ký nhận email theo đợt, dữ liệu này sẽ được gửi đi và lưu trữ bởi Mailchimp, một nhà cung cấp thuộc bên thứ ba, nhằm phục vụ cho việc truyền thông qua email. Vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật của Mailchimp để biết thêm thông tin.

Lựa chọn hủy đăng ký luôn hiển thị sẵn ở cuối mỗi email mà bạn nhận. Nếu bạn muốn chúng tôi tháo gỡ tất cả thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi yêu cầu về địa chỉ [email protected] và chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi kho lưu trữ dữ liệu của chúng tôi.

... Nếu biểu mẫu ghi rõ rằng bạn đang gửi thông tin liên lạc của bạn nhằm mục đích kết nối với ai đó để trò chuyện và/hoặc để nhận các tài liệu khác, thì dữ liệu này được gửi đi và lưu trữ bởi một nhà cung cấp thuộc bên thứ ba, Echo Globa. Dữ liệu của bạn vẫn chỉ được sở hữu và sử dụng bởi What If It’s True.

Xem chính sách bảo mật của chúng tôi ở nền tảng Echo Global tại đây để biết thêm thông tin.

Chúng tôi luôn hướng tới việc đảm bảo rằng thông tin cá nhân chỉ được sử dụng bởi các bên thứ ba cho các mục đích hợp pháp đúng theo Cam Kết Bảo Mật này.

Các trang web thuộc bên thứ ba và thông tin

Trang web có thể chứa những đường dẫn đến các trang web khác được vận hành bởi bên thứ ba như các tổ chức khác, nhà cung cấp nội dung hay nhà quảng cáo. Một khi bạn nhấn vào đường dẫn và hoặc nút kích hoạt để mở một trang web bên ngoài, bạn sẽ rời trang web chính và được dẫn đến các trang web mà chúng tôi không kiểm soát, và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không còn áp dụng trên các trang đó.

Bạn phải đọc chính sách quyền riêng tư của trang web bên thứ ba liên quan đến cách họ sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng cung cấp nội dung do các bên thứ ba tạo trên một số trang của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hoạt động quyền riêng tư hay nội dung của các Nhà cung cấp Nội dung này hay các trang web của bên thứ ba.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ về mặt tổ chức và kỹ thuật để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được an toàn. Chúng tôi giới hạn quyền truy cập thông tin trên cơ sở những điều cần biết và áp dụng các biện pháp thích hợp để đảm bảo nhân viên của chúng tôi nhận thức rằng thông tin đó chỉ được sử dụng theo như Cam Kết Bảo Mật này.

Chúng tôi cam kết, thường xuyên xét duyệt đối tượng truy cập thông tin mà chúng tôi nắm giữ để đảm bảo rằng thông tin của bạn chỉ được truy cập bởi những nhân viên, tình nguyện viên, nhà thầu được đào tạo thích hợp.

Các biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi luôn được mã hóa và hệ thống của chúng tôi luôn được bảo vệ và kiểm tra thường xuyên.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn bao lâu?

Chúng tôi sẽ chỉ giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết vì các mục đích mà thông tin được thu thập, theo hướng dẫn được phát hành bởi 'Ban Bảo Vệ Dữ Liệu Châu Âu".

Vấn đề lưu chuyển quốc tế đối với thông tin cá nhân thì sao?

Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của một nhà cung cấp ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), điều đó có nghĩa là thông tin cá nhân của bạn được chuyển, xử lý và lưu trữ bên ngoài EEA. Nói chung, bạn cần biết rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân theo pháp luật ở các nước bên ngoài EEA có thể không giống với mức độ bảo vệ ở EEA.

Tuy nhiên, chúng tôi tiến hành các biện pháp phòng ngừa thích đáng để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi thông tin được xử lý bởi nhà cung cấp, như chấp nhận các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng được Ủy ban Châu Âu phê duyệt. Bằng cách gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin ở một địa điểm bên ngoài EEA.

Quyền của bạn đối với thông tin cá nhân của bạn là gì?

Pháp luật bảo vệ dữ liệu cho bạn quyền để yêu cầu được truy cập vào thông tin cá nhân về bạn được xử lý bởi What if it's True và chỉnh sửa bất cứ thông tin nào chưa chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn, yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ:

[email protected]

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 30 ngày, tính từ ngày nhận yêu cầu của bạn và hai bản sao giấy tờ tùy thân. Vui lòng cũng cung cấp các thông tin khác liên quan đến bản chất của vấn đề bạn liên lạc với chúng tôi, bởi vì điều này sẽ giúp chúng tôi tìm ra hồ sơ của bạn.

Khiếu nại hoặc bày tỏ quan ngại bằng cách nào?

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách này, và bạn muốn khiếu nại về việc bảo vệ dữ liệu của chúng tôi hoặc bày tỏ mối lo ngại liên quan đến chính sách quyền riêng tư, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].

Nếu bạn muốn khiếu nại liên quan đến cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng làm theo thủ tục khiếu nại của chúng tôi. Nếu bạn không hài lòng với sự phản hồi của chúng tôi, bạn có thể bày tỏ mối lo ngại với cơ quan pháp đình.

EDPB: https://edpb.europa.eu/

Cookie là gì?

Cookie là những tập tin nhỏ được tải về và lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Cookie được các chủ sở hữu trang web sử dụng rộng rãi nhằm cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn khi duyệt web, và cũng cung cấp thông tin để giúp chủ sở hữu cải thiện trang web.

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể đặt một cookie trên máy tính của bạn để lưu lại việc truy cập của bạn. Cookie hoạt động như thẻ nhận dạng và cho phép trang web của chúng tôi nhận dạng bạn và lưu giữ thông tin liên quan đến cách bạn tương tác với trang web. Cookie cho phép chúng tôi lưu lại hoạt động truy cập của bạn để có thể hiểu rõ hơn cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và tùy chỉnh nó để đáp ứng nhu cầu của bạn tốt hơn.

Chúng tôi sử dụng loại cookie nào và cho mục đích gì?

Chúng tôi sử dụng nhiều loại cookie trên khắp trang web của chúng tôi. Danh sách sau đây chứa đựng thông tin chi tiết về các cookie được sử dụng, dù chúng tôi có thể sử dụng thêm những cookie khác bất kỳ lúc nào.

Xin lưu ý rằng các bên thứ ba (chẳng hạn như các mạng lưới quảng cáo hoặc nhà cung cấp các dịch vụ bên ngoài như phân tích lưu lượng truy cập web) có thể cũng sử dụng cookie, mà không nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Một số cookie cải thiện trải nghiệm của bạn trong lúc sử dụng trang web này bằng cách nhận diện bạn khi bạn quay trở lại với trang web của chúng tôi, chẳng hạn, ghi nhớ những tùy chọn truy cập của bạn. Một số cookie giúp chúng tôi theo dõi và cải thiện hoạt động của trang web. Chẳng hạn, chúng cho phép chúng tôi đếm lượt truy cập, nhận diện các nguồn lưu lượng truy cập và biết được phần nào của trang web được yêu thích nhất.

Chúng tôi sử dụng các cookie chức năng sau trên trang web:

 • CloudFare: Cookie này được sử dụng để làm tăng đáng kể tốc độ tải trang.
 • Google Tag Manager: Những cookie liên kết với hệ thống quản lý tag này giúp dễ dàng quản lý các thẻ trên trang web.
 • DoubleClick: Cookie này giúp xây dựng hồ sơ về mối quan tâm của bạn và hiển thị cho bạn những quảng cáo liên quan trên các trang web khác.
 • Facebook: Những cookie này chứa đựng số ID Facebook được mã hóa và số ID của trình duyệt, và cung cấp thông tin cho các sản phẩm quảng cáo như đặt giá thầu theo thời gian thực từ các nhà quảng cáo thuộc bên thứ ba.
 • Google AdSense: Những cookie này giúp các đối tác kết nối sản phẩm của nhà quảng cáo trong Google Network để đạt được hiệu quả quảng cáo.
 • Hotjar hoặc Microsoft Clarity cookie: Cookie này được cài đặt khi khách hàng lần đầu tiên truy cập trang để giúp nhận diện cách khách sử dụng trang.
 • Google Analytics: Cookie này được sử dụng để quản lý và theo dõi lưu lượng truy cập vào trang web, bằng cách sử dụng giao diện Google Analytics.

Làm thế nào để tôi có thể kiểm soát việc sử dụng cookie?

Khi bạn lần đầu truy cập vào trang của chúng tôi, bạn sẽ thấy xuất hiện một thông báo chấp nhận cookie, bao gồm lựa chọn đồng ý hoặc từ chối tất cả cookies.

Việc lựa chọn từ chối cookies có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm trình duyệt của bạn.

Khi nào chúng tôi thay đổi Cam Kết Bảo Mật?

Cam Kết Bảo Mật của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng thường xuyên theo dõi những cập nhật và thay đổi từ chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Những Điều khoản và Điều kiện sử dụng áp dụng cho việc sử dụng What if it’s True như định nghĩa bên dưới. Vui lòng đọc mục Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng cách cẩn thận; việc bạn sử dụng trang web này đồng nghĩa bạn chấp nhận chúng.

ĐIỀU 1 - CÁC ĐỊNH NGHĨA

1. Các điều khoản được in hoa dưới đây mang ý nghĩa sau trong Điều Kiện Sử Dụng

 • Nội Dung: tất cả thông tin được cung cấp, thay đổi hoặc đăng tải bởi Người sử dụng để được xem và sử dụng rộng rãi.
 • Tổ Chức: What if it’s True là một chương trình của tổ chức phi lợi nhuận For You Marketing, LLC. và được thiết kế để chia sẻ niềm hy vọng với giới trẻ trên toàn cầu.
 • Thông Tin: mọi thông tin, dữ liệu và tập tin được tích hợp trong Dịch Vụ để phục vụ Người Sử Dụng do Tổ Chức cung cấp;
 • Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: mọi quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan như bản quyền tác giả, quyền sử dụng thương hiệu, bản quyền sáng chế, bản quyền thiết kế, quyền bảo hộ tên thương mại và cơ sở dữ liệu.
 • Chính Sách Quyền Riêng Tư: chính sách về quyền riêng tư;
 • Đối Tác: Tổ chức khác hoặc một công ty/tổ chức ký kết hợp tác với What if it’s True và/hoặc cung cấp Thông Tin cho Dịch Vụ;
 • Dịch Vụ: thông tin dịch vụ được Tổ Chức cung cấp cho Người Sử Dụng để khám phá, trải nghiệm và tìm hiểu Dịch Vụ và kết nối với Người Sử Dụng khác;
 • Người Sử Dụng: là người sử dụng Dịch Vụ;
 • Trang Web: chỉ về một hoặc nhiều trang web được duy trì bởi Tổ Chức.

ĐIỀU 2 - CÁCH ÁP DỤNG

1. Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng áp dụng cho mọi hoạt động sử dụng của Người Sử Dụng Dịch Vụ.

2. Tổ Chức luôn có thẩm quyền để chỉnh sửa hoặc bổ sung những Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng. Bạn có thể tìm thấy thông tin về Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng mới nhất trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng Trang Web đồng nghĩa Người Sử Dụng đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng đã được chỉnh sửa hoặc bổ sung.

ĐIỀU 3 - SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Tổ Chức có thể (i) tạo ra những thay đổi hoặc cải tiến về mặt chức năng, thủ tục hoặc kỹ thuật đối với Dịch Vụ và (ii) tạm thời hoặc vĩnh viễn ngưng dịch vụ, giới hạn việc sử dụng hoặc chấm dứt Dịch Vụ.

2. Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm với việc sử dụng mọi Dịch Vụ và Nội Dung được cung cấp. Tổ Chức không chịu trách nhiệm với Nội Dung mà Người Sử Dụng cung cấp khi sử dụng Dịch Vụ.

3. Người Sử Dụng đồng ý không đăng tải bất kỳ Nội Dung nào trên Trang Web hoặc sử dụng Trang Web theo cách mâu thuẫn với thông điệp tích cực của Tổ Chức. Việc sử dụng không được chấp nhận bao gồm nhưng không giới hạn ở các vấn đề sau:

a. sử dụng Dịch Vụ và hoặc cung cấp Nội Dung cách sai trật và/hoặc lừa dối, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chấp nhận danh tính giả và/hoặc ám chỉ không chính xác rằng Người Sử Dụng đang liên kết với Tổ Chức liên quan đến vấn đề thương mại.

b. cung cấp Nội Dung chứa đựng vi-rút hoặc các phần mềm vi-rút có thể phá hủy, vô hiệu hóa hoặc xóa Dịch Vụ hoặc làm cho nó không thể tiếp cận, hoặc làm thay đổi Thông Tin;

c. gây tổn hại đến lợi ích và danh tiếng của Tổ Chức hoặc các Đối Tác.

d. thu thập dữ liệu từ Người Sử Dụng qua Dịch Vụ và sử dụng dữ liệu này cho mục đích khác nằm ngoài những gì đã được trình bày trong mục Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng;

e. sao chép, xuất bản hoặc bán Thông Tin mà Dịch Vụ cung cấp;

f. sử dụng thông tin liên lạc được Người Sử Dụng cung cấp cho mục đích thương mại, phi thương mại hoặc trao đổi về vấn đề từ thiện, cũng như những trao đổi không được yêu cầu nằm ngoài mục đích ban đầu của Dịch Vụ;

g. cung cấp Nội Dung chứa đựng quảng cáo, nằm ngoài sự cho phép của Tổ Chức;

h. liên kết với các bên thứ ba để thực hiện bất kỳ hành động nào được đề cập ở trên.

4. Người Sử Dụng nhận biết và đồng ý rằng Nội Dung mình tạo ra khi sử dụng Dịch Vụ có thể được sử dụng bởi các Người Sử Dụng khác mà không thay đổi nội dung hay trích dẫn nguồn gốc.

5. Tổ Chức giữ quyền điều chỉnh, từ chối hay xóa Nội Dung hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc chấm dứt Tài Khoản của Người Sử Dụng nếu Nội Dung hoặc việc sử dụng không được chấp nhận theo quyết định riêng của Tổ Chức.

6. Nếu Người Sử Dụng nhận thấy Nội Dung nào đó vi phạm quyền của Người Sử Dụng đó hoặc những Người Sử Dụng khác hoặc bên thứ ba, thì Người Sử Dụng nên thông báo cho Tổ Chức ngay lập tức theo Điều 10.

7. Người Sử Dụng có thể chọn liên kết Dịch Vụ với tài khoản Twitter, Facebook, Google của mình để bất kỳ nội dung nào được Dịch Vụ cung cấp cũng sẽ tự động hiển thị trên tài khoản Twitter, Facebook, Google+ của Người Sử Dụng đó. Người Sử Dụng phải nhận thức rủi ro và chịu trách nhiệm với việc liên kết Dịch Vụ vào tài khoản Twitter, Facebook, Google+ của mình. Tổ Chức không chịu trách nhiệm về tính khả dụng và chức năng của Twitter, Facebook, Google+, cũng như chức năng liên kết giữa Dịch Vụ và Twitter, Facebook, Google+.

8. Dịch Vụ có thể chứa đựng những đường dẫn đến các trang web bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của Tổ Chức. Tổ Chức không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hay bất kỳ hoạt động nào của các trang web thuộc bên thứ ba.

ĐIỀU 4 - QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ liên quan đến Dịch Vụ, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Trang Web và Thông Tin, do Tổ Chức và người cấp phép giữ bản quyền.

2. Theo các điều kiện được trình bày trong những Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này, Tổ Chức sẽ cung cấp cho Người Sử Dụng quyền sử dụng Dịch Vụ nhưng có giới hạn, mang tính cá nhân, có thể hủy bỏ, không độc quyền, không cấp phép bổ sung, không có giá trị chuyển nhượng, bao gồm Thông Tin ở mức độ cần thiết cho Người Sử Dụng để sử dụng Dịch Vụ, việc sử dụng chỉ dành cho cá nhân và không mang tính thương mại.

3. Tất cả Quyền Sở Hữu Trí Tuệ liên quan đến Nội Dung sẽ thuộc về Người Sử Dụng đã cung cấp Nội Dung qua Dịch Vụ. Người Sử Dụng nhận biết và đồng ý rằng khi cung cấp Nội Dung qua Dịch Vụ, thì người đó tự động cung cấp cho Tổ Chức quyền không giới hạn để sử dụng và chia sẻ Nội Dung trên toàn cầu, ở mức độ cần thiết cho việc cung cấp Dịch Vụ, quyền này không thể hủy bỏ, có giá trị cấp phép bổ sung và chuyển nhượng.

4. Theo luật hiện hành, Người Sử Dụng sẽ từ bỏ mọi quyền nhân thân về Nội Dung

5. Người Sử Dụng cam đoan không có bên thứ ba nào được cung cấp Quyền Sở Hữu Trí Tuệ mà ngăn chặn việc cung cấp Nội Dung qua Dịch Vụ và/hoặc cung cấp giấy phép như được đề cập ở Điều 5.3.

6. Không nội dung nào trong Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này nhằm mục đích chuyển nhượng bất kỳ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào cho Người Sử Dụng. Người Sử Dụng phải kiềm chế mọi hoạt động vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của Tổ Chức hoặc các Đối Tác, bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký tên miền, thương hiệu hoặc Google AdWords mà đồng nhất hoặc tương tự với bất kỳ đối tượng nào mà Tổ Chức nắm giữ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ, cũng như việc sao chép, hiệu chỉnh, hủy bỏ việc bố trí và xuất bản Dịch Vụ, bao gồm Thông Tin, cho mục đích khác nằm ngoài những điều đã được liệt kê trong Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng.

ĐIỀU 5 - QUYỀN RIÊNG TƯ

1. Mọi dữ liệu cá nhân mà Người Sử Dụng cung cấp sẽ được xử lý theo Chính Sách Bảo Mật, cũng như pháp luật và quy định hiện hành.

ĐIỀU 6 - BỒI THƯỜNG VÀ BẢO ĐẢM

1. Người Sử Dụng bồi thường và giảm thiệt hại cho Tổ Chức về bất kỳ thiệt hại hay chi phí mà Tổ Chức phải gánh chịu do (i) Người Sử Dụng vi phạm Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng (ii) Người Sử Dụng lạm dụng việc sử dụng Dịch Vụ (iii) Người Sử Dụng làm trái luật pháp.

2. Người Sử Dụng cam đoan tính chính xác và hợp pháp của mọi Nội Dung được cung cấp cho Tổ Chức liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ.

3. Người Sử Dụng được trao quyền sử dụng Dịch Vụ cam đoan sẽ sử dụng đúng theo các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng.

ĐIỀU 7 - NGHĨA VỤ PHÁP LÝ

1. Tổ Chức không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ sự thiệt hại nào từ việc cung cấp Dịch Vụ, ngoại trừ những vấn đề xuất phát bởi sự cẩu thả của Tổ Chức mà gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

2. Việc tạo ra bất kỳ quyền bồi thường nào luôn tùy thuộc vào Người Sử Dụng báo cáo thiệt hại bằng văn bản đến Tổ Chức ngay khi vấn đề xảy ra. Bất kỳ sự yêu cầu bồi thường nào đối với Tổ Chức sẽ bị hủy bỏ sau thời hạn mười hai tháng kể từ khi nảy sinh vấn đề thiệt hại.

ĐIỀU 8 - THÔNG BÁO NỘI DUNG VI PHẠM

1. Tổ Chức không có trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ sai cách. Sau khi nhận thông báo đủ chính xác và được chứng minh đầy đủ, Tổ Chức sẽ nỗ lực hết sức để gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy cập vào Nội Dung không thích hợp.

2. Tổ Chức thiết lập thủ tục được mô tả bên dưới, nhờ đó bất kỳ Nội Dung nào của Dịch Vụ bị cáo buộc là không thích hợp có thể được báo cáo cho Tổ Chức. Điều này được thực hiện bằng thông báo đến email [email protected].

3. Tổ Chức có quyền không đáp ứng yêu cầu gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy cập Nội Dung hoặc dừng một hoạt động trong trường hợp có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tính chính xác của thông báo và nhận thấy sự cân bằng về lợi ích. Trong tình huống này, Tổ Chức có thể yêu cầu thủ tục từ tòa án có thẩm quyền để gỡ bỏ Nội Dung.

4. Tổ Chức sẽ không tham gia vào cuộc tranh chấp giữa người đưa ra báo cáo và bên thứ ba phát sinh hoặc liên quan đến thông báo.

5. Người thông báo có trách nhiệm bồi thường và giảm thiệt hại cho Tổ Chức về mọi yêu cầu bồi thường của các bên thứ ba liên quan đến việc ngăn chặn hoặc gỡ bỏ Nội Dung hoặc dừng các hoạt động. Việc bồi thường bao gồm mọi thiệt hại và chi phí mà Tổ Chức phải chịu liên quan đến yêu cầu bồi thường, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đền bù cho việc trợ giúp pháp lý.

6. Tổ Chức tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của những người cung cấp thông báo. Mọi dữ liệu cá nhân liên quan đến thông báo sẽ luôn được xử lý theo luật quyền riêng tư hiện hành và sẽ chỉ được sử dụng để giải quyết thông báo đó.

ĐIỀU 9 - NGỪNG SỬ DỤNG

1. Người Sử Dụng có thể chấm dứt sử dụng Dịch Vụ và ngừng tài khoản bất kỳ lúc nào.

2. Tổ Chức giữ quyền ngừng Tài Khoản Người Sử Dụng (tạm thời hoặc vĩnh viễn) hoặc xóa bỏ Nội Dung với bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, các trường hợp mà Tổ Chức nhận thấy Người Sử Dụng vi phạm những Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này.

3. Trong trường hợp chấm dứt vì thỏa thuận thì sẽ không xảy ra sự hủy bỏ nào mà Tổ Chức đã chuyển giao và/hoặc thực hiện.

4. Sau khi Người Sử Dụng chấm dứt, Tổ Chức sẽ gỡ bỏ Nội Dung mà Người Sử Dụng cung cấp cho tổ chức trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

ĐIỀU 10 - CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

1. Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng cũng như việc sử dụng Dịch Vụ tuân theo luật pháp Hoa Kỳ.

2. Trong phạm vi mà những quy định trong luật pháp quốc gia và quốc tế không quy định các điều kiện bắt buộc cho vấn đề ngược lại, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến Dịch Vụ hoặc Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng sẽ được đưa ra trước tòa.

3. Tổ Chức có thể chuyển nhượng quyền và bổn phận phát sinh từ những Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này cho các bên thứ ba và sẽ thông báo cho Người Sử Dụng biết.

4. Nếu bất cứ lúc nào, bất kỳ điều khoản nào trong những Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này không còn hiệu lực vì lý do nào đó, thì sự vô hiệu lực đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của phần còn lại của Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng, và điều khoản vô hiệu lực đó sẽ được thay thế bằng điều khoản khác, có giá trị trong mọi phương diện, sẽ có hiệu lực ngay khi được thay thế.


Cập nhật lần cuối: 03/03/2022